قصه بودید ، قصه ای نو شعر هستید ، شعر تازه با شما معنی بودن مهربانه دلنوازه ای درخت عمر ما را هر دو مانند بهاران پاک و رویایی و زیبا ای شما از جنس باران روز میلاد شما یک روز سبز سرنوشت است روز ایمان و سعادت یا سرآغاز بهشت است ای درخت عمر ما را هر دو مانند بهاران پاک و رویایی و زیبا ای شما از جنس باران دوستتان دارم فراوان از دل و جان ای دو خورشید فروزان تا بهاران ای رضا خورشید هشتم ، ای تو معصومه گل جان عیدتان بر ما مبارک چشمه های باغ قرآن ای درخت عمر ما را هر دو مانند بهاران پاک و رویایی و زیبا ای شما از جنس باران آسمانها پر فرشته ، شد زمین خوشحال و سرمست شاخه ها پر غنچه ها شد ، چون که عید عاشقان است ای درخت عمر ما را هر دو مانند بهاران پاک و رویایی و زیبا ای شما از جنس باران دوستتان دارم فراوان از دل و جان ای دو خورشید فروزان تا بهاران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.