تموم غنچه ها زنده به گورن

جهان مثل یه شب تاریک و سرده

خدا خورشید رحمت رو فرستاد

که دنیا تا ابد دورش بگرده

جهان درگیر درد های خودش بود

که سر زد از حرا یه نور تازه

یه دنیا مهربونی که جهان رو

داره با مهربونی هاش میسازه
بگو صلی علی نور علی نور

بگو صلی علی خورشید اخر

تمام مسلمین هم دست وهم دل

نشستن پای ایمان پیامبر

بگو صلی علی محمود واحمد

بگو صلی علی خوبی ممتد

بگو صلی علی نور علی نور

شده عشق شما ایین وحدت

یکی اومد که تاسمش رو میگن

دل های مو منین نزدیک میشه

یه خورشیده که با تابیدن اون

جهان ظالما تاریک میشه

همین که رد پاش رو خاک باشه

شبیه معجزات مرسلین

کسی که اسمان کوچیکه واسش

قدم هاش روی چشمای زمین

بگو صلی علی نور علی نور

بگو صلی علی خورشید اخر

تمام مسلمین هم دست وهم دل

نشستن پای ایمان پیامبر

بگو صلی علی محمود واحمد

بگو صلی علی خوبی ممتد

بگو صلی علی نور علی نور

شده عشق شما ایین وحدت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.