چه زیبا رفتی و با رفتن خود شهادت را به جان خود خریدی چه زیبا پای دینت ایستادی زمین افتادن ما را ندیدی رفیقانت همه ناکام ماندند تو رفتی و به کام خود رسیدی همه در اول این راه ماندیم تو یک باره به بام خود رسیدی نه تاریخی نه رویایی نه قصه همیشه هستی و در قلب مایی برای ما که گم گشتیم امروز به سوی روشنایی رهنمایی اگر که زنده و آسوده هستیم از ایثار تو بوده سالها پیش اگر که مست هستیم دل تو دل ما ربوده سالها پیش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.