سلام بر دل پر خون مسجد اقصی به مسجدی که خداوند گفت بارکنا سلام ما به تو و دست های بسته شده سلام ما به تو ای حُرمت شکسته شده اگرچه شعله به پا کرده فتنه هرطرفی اگرچه تفرقه در هرکنار بسته صفی اگرچه گفت به نیرنگ و جنگ بسته کمر اگرچه تکفیر از پشت می زند خنجر نبرده ایم زخاطر دمی تو را ای قدس تویی هنوز تویی آزمان ما ای قدس ببین که در غم تو لحظه ای نیاسودیم هنوز چشم به راهان صبح موعودیم و قل لقادة صهیون إنَّنا آتون و منکمُ بشدید العقاب منتقمون و نحو خیبر کُن قد أتی لِوالکَوَره و منه أین تُفِرون یا بنی الاشرر یا قدس أنت مسیر الفدا من الإحرار غداً سناتی لتحریرک من الأشرار بگو به دشمن مان انتقام سنگین است و فتح آخر ما قبله ی نخستین است بگو سپاه علی سوی خیبر آمده است بگو که دوره ی کودک کشی سرآمده است قسم به غیرت این کودکان سنگ به دست که نیست حاصل صهیونیان به غیر شکست دگر به محکمه های جهان، امیدی نیست بیا به معرکه اکنون که فرصتی باقی ست دمی که تیغ قیام از نیام، برخیزد به عزم ما همه دیوارها فرو ریزد زمان فتنه ی شام است و ما سحرزادیم زمین اگر همه خاموش مانده، فریادیم به رغم توطئه ی نابرادران، هستیم و در کنار تو ای قدس همچنان هستیم مباد آنکه رفیقان نیمه راه شویم شب است و فتنه مبادا که روسیاه شویم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.