شد ظلم آمریکا عیان بار دیر در این زمان یک بار دیگر عبرتی بر جمله ناباوران ظلم مکرر را ببین ، دست ستمگر را ببین بار دگر بدعهدی شیطان اکبر را ببین چون کار شیطان میکند،بس نقض پیمان میکند هر بازی و هر خدعه ای،با نوع انسان میکند شد صادراتش جمله شر ، سوغات او مرگ و خطر قاضات آمریکا عجین ، هر خدعه و مکر و شرر بشناس این بدنام را این خصم بد فرجام را خواهی شناسی ذات او ، اکنون ببین برجام را نامش ردیف ننگ شد ، با امتی در جنگ شد پر شد جهان از مکر او تا مظهر نیرنگ شد فریاد ما خودباوری در هر زمان و سنگری دشمن شناسانیم ما در پرتو روشنگری تا امتی حق باوریم بر عالمی احیاگریم با تکیه بر الطاف حق یار و مطیع رهبریم مولای خود را یاوریم آماده و در سنگریم تا بر همه گردد عیان، ما وارثان حیدریم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.