شرح درد ما را جز ما چه کسی داند تا آتشفشان شود از غم هامان با ما در این ره بماند طاعونی دیرینه سوزانده هر گلشن را روزی از تو خانه ات را بگرفت و روز دیگر حق من را باید فریادی شد طوفانی شد بی تردید باید داسی شد تا این بار از این دشت این آفت از ریشه برچید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.