خانه سرود/سرود/احسان جوادی, روح الله عیوضی/فانوس شب_کریم اهل بیت (ع) زنجان