قاسم قد رمتک الشیاطین یا شجاع الوقا و المیادین من دماک سقیت الاباءا یا لفاق دیک یا حامی الدین یا سلیمان الاباءِ انت رمز للفداء نرواکَ مثلک ذا واقفین للقتال قادمون میزنیم بر قلب دشمن انتقامی سخت از آنها میگیریم اجر خود را مثل قاسم از خدای آسمانها میگیریم یا من ظالم خصما یا من للمظلوم عَونا انت رمزٌ للتضحیات صنت حد البطولات صونا یا سلیمان الاباءِ انت رمز للفداء نرواکَ مثلک ذا واقفین للقتال قادمون میزنیم بر قلب دشمن انتقامی سخت از آنها میگیریم اجر خود را مثل قاسم از خدای آسمانها میگیریم الموت لاَمریکا ........

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *