دیروز در پیکار تیغ و تیر و آتش خود را سپر کردند یاران دلیری امروز هم از نسل آنان یک قبیله هستند در میدان دوباره مثل شیری این رسم بوده است از آغاز پیمان بیعت همیشه در رگ این آب و خاک است یک دم نمانده بر زمین این پرچم حالا علم دست پرستاران پاک است امنیت مرز سلامت دست آنهاست سربازهای رو سفید خط خدمت آنان که حالا با وجود خستگیشان آموزگار عشق هستند و شجاعت در هر نفس عطر دعای ناب مردم پشت پرستاران دلسوز و غیور است مرد و رنان عاشقی که وقت سختی دلهایشان چون زینب کبری س صبور است روزی دفاع از وطن بود و حرم ها وقت دفاع از سلامت آمد امروز باید مراقب بود با صبر و توکل در این مصاف تازه هم هستیم پیروز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.