بر هجوم دائم شب آفتابی مانده ایم انقلابی بوده ایم و انقلابی مانده ایم جنگ احزاب است و بی شک برتری از آن ماست خندق آن روزها در عهد ما ایمان ماست زان دمی که نام مولا بر زبان آورده ایم جان برای یاری مستضعفان آورده ایم سروهای سرفراز امتیم با شهیدان زمان در بعتیم بی قراران شهادت بوده ایم پاسداران ولایت بوده ایم امتداد فجر صبح روشنیم میوه های انقلاب بهمنیم با ولایت مانده ایم از حیله ی دشمن چه باک راه ما راه شهیدان است از مردن چه باک هیچ سنگی مانع لبخند سبز رود نیست با گلستان خمینی آتش نمرود نیست رود جوشان جهاد و کوششیم پیشرو در راه علم و دانشیم نزد دشمن اهل سازش نیستیم مثل کوهیم تا ابد می ایستیم اوج خوشنامی ما گمنامی است روح ما جمهوری اسلامی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.