ازتبار لاله هاي پرپرید آتش پنهان در خاکسترید
پاسداران حریم کشورید پاي جان سرباز هاي رهبرید
السلام ای شیرمردان خدا وارثان ذوالفقار مرتضی
جنگجویان دلیرو سینه چاک آرشان فاتح این آب وخاک
ای هوای مستی میدان به سر بازوانت زخمی جنگ و خطر
مرگ در چشم تو اهلا من عسل با دم حی علی خیر العمل
می تراود از نگاهت آفتاب ای سپاه پاسدار انقلاب
در دل شب ها تویی بیدارتر در دل فتنه تویی هشیارتر
ازتبار لاله هاي پرپرید آتش پنهان در خاکسترید
پاسداران حریم کشورید پاي جان سرباز هاي رهبرید
ای ظفرمندان این لشکر به پیش پیروان فاتح خیبر به پیش
اینک اما جنگ، جنگ نرم شد رهبرم از کارتان دلگرم شد
ای سلحشوران میدان جهاد قهرمانان نبرد اقتصاد
کرده اید آرام درد شوم را مشکلات مردم محروم را
عرصه ها در گردش انگشت توست چون که کوهی مثل رهبرپشت توست
کاروان بی کاروان سالار نیست مصطفی بی حیدر کرار نیست
ازتبار لاله هاي پرپرید آتش پنهان در خاکسترید
پاسداران حریم کشورید پاي جان سرباز هاي رهبرید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.