کبوتر دل میشه هر دلی خدایی باشه نه تو بند جدایی باشه میشه حتی از همین فاصله هم دلتون امام رضایی (ع) باشه هر دل پر شکسته ای تا خود مشهد میره به زودی دست خالیشو امام رضا (ع) میگیره اومدم خادم های مرقد امام رضا (ع) اومدم با پرچم گنبد امام رضا (ع) امام رضا (ع) امام رضا(ع) امام رضا(ع) امام رضا (ع) هر کسی اگه گرفتاری داره مشکلی داره یا بیماری داره بیاد اینجا زیر پرچم حرم هر کی با امام رضا (ع) کاری داره بدون نور گنبدش میگیره آسمون ما هیچ کس رو رد نمیکنه آقای مهربون ما اومده عطر خوش حرم امام رضا (ع) گره ها وا میشه از کرم امام رضا(ع) امام رضا (ع) امام رضا(ع) امام رضا(ع) امام رضا (ع)

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.