خانه ی زهراو علی گشته پر از مهر و صفا سر زده خورشید سَروَر ِرخ خیل شُهدا ِ آمده آنکَس که بُوَد فاطمه را نور دوعین میشنوم از همه جا ذکر حبیبی یا حسین کعبه دلها یا حسین ای گل زهرا یا حسین... گشته چراغان ز شعف مُلک خداوند جلیل ، مَحورُخَش یوسف و هم عیسی و موسی و خلیل ِ جلوه ی گلواژه ی صبر واله و بی تاب حسین سر زده در لیله ی دل روی چو مهتاب حسین کعبه دلها یا حسین ای گل زهرا یا حسین... دل بَرَد از فوج مَلک خنده و هم شیوَن تو ای پسر شیر خدا دست من و ودامن تو بهر سفر تا به خدا بی مدد و توشه منم از کرم و لطف خدا عاشق شش گوشه منم کعبه دلها یا حسین ای گل زهرا یا حسین...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *