جنگ ناگهان شروع شد  پر شد از گلوله های غیرت و تلاش  خشاب خالی تفنگ سوخت در هجوم بمب های بی امان بر سر جنازه جوان  سینه های بی قرار مادران   نه!!! یادمان نمی رود گریه ها و ناله ها روی نیلی خلیج فارس سوگ داغ لاله ها  نه!!! یادمان نمی رود هشت سال جنگ و جنگ تا هجوم آب و رنگ جعلی فرنگ جنگ نرم بی فشنگ تو صلح را گرفته در گرو دشمن حقوق حَقّه بشر حامی همیشگی شّر با وتو  تو دست پشت پرده تمام اغتشاش ها پایه ریز طرح دین زدایی از زمین در تراس آسمانخراش ها  من بی هراس از گزینه های روی میز  بی هراس از سیاست چماق و هویج  در رگم تمام قطره های خون می شود یک به یک بسیج من خشم خفته در گلوی اقتدار ها  دل نبسته بر دلارها  خسته است خسته از شعارها  من همان که گفته است بارها  مرگ بر آمریکا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.