ما ز یاران انتظاری داشتیم با شهیدان ما قراری داشتیم داغ ها بر گرده داری ای وطن دیده خاک بر لاله های بی کفن دسته دسته حسن یوسف داده ایم همچون ققنوسیم و آتش زاده ایم بچه های روشنه فتح والمبین بچه های عشق بازی روی مین آن طرف بر روی مین ها غرق جانبازی شدن عده ای سو ولی گرم ورق بازی شدن عده ای خوردند ترکش عده ای خوردن نان سفره ی این انقلاب و خون دلها بیکران رنج جانکاه وطن از سختی تحریم نیست توده ای غیر از تجمل این چنین بدخیم نیست ما بدنبال رجایی های نسل حاضریم گام دوم عطر بسم الله الرحمن الرحیم عده ای تا پای جان با زخم بازی کرده اند عده ای با زخم مردم برج سازی کرده اند بغض حسرت را شبی با خون دل آمیختیم روی خون شهریاری اشک سیمان ریختیم ای مردم وعده ما خواب خرگوشی نبود رسم ما بعد از شهیدان این فراموشی نبود ما در این تقویم ها رنج زمستان دیده ایم زخم دندان تبر را بر درختان دیده ایم صد زمستان آمد و ما آفتابی تر شدیم داغ پشت داغ دیدیم انقلابی تر شدیم در هیاهوی زمان مغداد و عماریم ما کربلا در کربلا دست علمداریم ما آن طرف بر روی مین ها غرق جانبازی شدن عده ای این سو ولی گرم ورق بازی شدن عده ای خوردند ترکش عده ای خوردند نان سفره ی این انقلاب و خون دلها بیکران رنج جانکاه وطن از سختی تحریم نیست توده ای غیر از تجمل این چنین بدخیم نیست ما بدنبال رجایی های نسل حاضریم گام دوم عطربسم الله الرحمن الرحیم عده ای تا پای جان با زخم بازی کرده اند عده ای با زخم مردم برج سازی کرده اند بعض حسرت را شبی با خون دل شبی آمیختیم روی خون شهریاری اشک سیمان ریختیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.