میراث تو احساس امنیت میراث تو ایثار و بیداری رفتی ولی تا اخر تاریخ بر قله ی عزت پدیداری دیدی افق های رهایی را وا کرده ای راهی به سوی فردا ای ذوالفقار حیدر دوران ای جان فدای حضرت زهرا لبخند تو فانی نخواهد شد مصطضعفین را بوده ای یاور هم بوده ای در وقت خود عمار هم بوده ای چون مالک اشتر با خشم و غزم طوفانی میبندیم با توپیمانی حاج قاسم سلیمانی با خشم و غزم طوفانی میبندیم با توپیمانی حاج قاسم سلیمانی با هر نگاه و فکر و فرهنگی در سنگر تو عاشقان بسیار دلها همه همواره در راه است خوش میدرخشی یا علی سردار سلمان ایران یک جهان باتوست نامت مثل شد در فداکاری این خصلت مردان بیدار است حس رهایی حس بیداری ما انتقامی سخت میگیریم اما نه چون دشمن حقیرانه با فکر و عقلانیت و تکبیر اما شجاعانه دلیرانه با خشم و غزم طوفانی میبندیم با تو پیمانی حاج قاسم سلیمانی به خشوم غزم طوفانی میبندیم با تو پیمانی حاج قاسم سلیمانی حس غروری که به ما داری هرگز نخواهد رفت تا ذلت سردار دلهای سلیمانی نامت نشان از غیرت و غزت هرکسی که دل در راه تو دارد در راه خود سر خم نخواهد کرد داغ شهیدان وطن هرگز از همت ما کم نخواهد کرد با خشم و غزم طوفانی میبندیم با تو پیمانی حاج قاسم سلیمانی خشم و غزم طوفانی میبندیم با تو پیمانی حاج قاسم سلیمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.