قسمت هر دلبی نیست دل دریایی میخواد از خودش دل بکنه که به دریا بزنه روح طوفانی داره اون سواری که باید دل به موجا بزنه دل به موجا بزنه عرشه های اقتدار ساحلای افتخار ریشه ی دریا دلاست ریشه ی دریا دلاست به خدا دل میشه بست میشه موجارو شکست عشق وقتی ناخداست عشق وقتی ناخوداست عشق وقتی ناخوداست یاران حق ماییم ما مثل دریاییم با دوست ارامییم با خشم طوفانیم دریای مکران تا قلب خلیج فارس قاب شکوه ماست شیرای ایرانی یاران حق ماییم ما مثل دریایم با دوست ارامیم با خشم طوفانیم دریای مکران تا قلب خلیج فارس قاب شکوه ماست شیران ایرانی سبز و سفید و سرخ در آبی دریا تصویر رویایست جولان ناو ما تحقیر اهریمن قلبی تماشایست در ساحلی امنند این مردم عاشق تا ما خروشانیم ما پا به پای یار تا لحظه ی دیدار در قلب میدانیم در قلب میدانیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.