روبه خدا قنوت گرفتم تا کم نشه سایه ی شما از سر شیرین حس عاشقی بانو وقتی صداتون میکنم مادر از آسمون می تابی و امشب حال دل اهل زمین خوبه تو نوری با ذره ها گاهی همین که هستی همنشین خوبه وا شدن پنجره ها چندتا ستاره ریسه دارند میکشن رو درب و دیوار اون بالا فرشته ها برا تو میخونن ان من احب ها قطمع من انار وا شدن پنجره ها چندتا ستاره ریسه دارند میکشن رو درب و دیوار اون بالا فرشته ها برا تو میخونن ان من احب ها قطمع من انار تو دانی و دختر بارون مادر زهرا دیگه صدای قلب احمد نفس نفس تو سینه ی زهرا محبت شما برات جهنم و بهشت فردا حساب دوستای علی رو خدا به پات نوشته فردا عاقبتش بخیر از صدقه سر تو به دست هر کی باشه ریشه ی چادر تو وا شدن پنجره ها چندتا ستاره ریسه دارند میکشن رو درب و دیوار اون بالا فرشته ها برا تو میخونن ان من احب ها قطمع من انار وا شدن پنجره ها چندتا ستاره ریسه دارند میکشن رو درب و دیوار اون بالا فرشته ها برا تو میخونن ان من احب ها قطمع من انار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.