چشمان من غرق نگاهت خورشید عالم تاب بودی ای رهبر بی باک من تو عشاق را دل میربودی چون ماه بودی در دل شب ای رهبر دلهای مردم تو فاتح اسرار حقی برگرد تو دریای مردم تاریخ را از نو نوشت او چون امامش چون حسین شاگرد مکتب بود او روح خدا پیرخمین تاریخ را از نو نوشت او چون امامش چون حسین شاگرد مکتب بود او روح خدا پیرخمین چون ماه ظلمت را روشن کرد او چون بهار امد به میدان ترسی نداشت از قدرتی در دل کوه یقینی بود در ایمان ایمان تو تردید را سوزاند تیغ نگاهت تیری چون توحید تو در دل تاریخ غوغا ساز تو ای خمینی اوج ایمانی تو چون ستاره در دل ظلمت شمع بصیرت ای امام من پروانه ی قلبم به دور تو مرد بهشتی ای هُمام من تاریخ را از نو نوشت او چون امامش چون حسین شاگرد مکتب بود او روح خدا پیرخمین تاریخ را از نو نوشت او چون امامش چون حسین شاگرد مکتب بود او روح خدا پیرخمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.