همسفر عشق در شب حجاز اولین قرار اولین نماز ای تو دلداده ی بدرالدجی ای تو همخانه ی شمس وضحی ای دل تنگ تو سنگ صبور قلب زلال تو وادی طورجان تو جان پیمبر نور السلام بانوی ثروت جان نبی تو صدای رسای اذان نبی السلام ای گل سرخ بهار رسول ای تو شکیب و قرار رسول مادر صبح تو کوثر حقیقتی خدیجه ی رسالتی تو اسوه ی صلابتی تو بانوی نجابتی در شب معراج شاهد حضور همدم نبی ای سنگ صبور شمع دلسوز رسالت سلام بر تو ای مادر امت سلام ای دل تنگ تو سنگ صبورقلب زلال تو وادی طور جان تو جان پیمبر نور السلام بانوی ثروت جان نبی تو صدای رسای اذان نبی السلام ای گل سرخ بهار رسول ای تو شکیب و قرار رسول مادر صبح تو کوثر حقیقتی خدیجه ی رسالتی تو اسوه صلابتی تو بانوی نجابتی تو کوثر حقیقتی خدیجه ی رسالتی تو اسوه صلابتی تو بانوی نجابتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.