چشمای روضه ابری شد نگام کن از آسمون اشک عزا می باره
رو سر دیوار و در مدینه آتیش و بارون بلا میباره
خم شده زانوی امام خورشید غصه به روی صورت ماه اومد
فرشته ها همه سیاه پوشیدن شب های بی مادری از راه اومد
از نفس افتاد و خدا خدا کرد زخمی بود و دست علی رو باز کرد
پاهاش ورم کرد و شب جمعه ای برای همه همسایه ها دعا کرد
برا همه همسایه ها دعا کرد
ام النجبا ای نور عالمینی
مادر مدینه مادر حسینی
مادر مدینه مادر حسینی
هیزما پشت خونه جا گرفتن طنابا دستای خدا رو بستن
غلاف و سمت پهلو صف کشیدن تو کوچه باب هل اتی رو بستن
پیش دلای سنگی مدینه آینه شهر نبی ترک خورد
با ذوالفقار خطبه زد تو میدون اما بازم جراحت از فدک خورد
دعای زندگیشو زود جواب کرد
شمع امیدشو سوزوند و آب کرد
مصیبت شما برا همیشه دنیارو روسر علی خراب کرد
دنیارو روسر علی خراب کرد
ام النجنا ای نور عالمینی
مادر مدینه مادر حسینی
مادر مدینه مادر حسینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.